מפגשים חודשיים של עבודה פנימית ומדיטציה בהנחיית אילניה קור

"הָרֶוַוח הזעיר בין שני המחוגים של שעון-היד

הוא מְקוֹם הרגע בו שוכן האל בהגיע זמן ההתגלות."

(מרגע האור, איתמר יעוז-קֶסְט)

בזמן יש זרע של קדושה. מופשטות הזמן וגלגל המחזוריות שהוא נושא, הם בבחינת כלי להארה והשפעה רוחנית מיוחדת ממעל. עבור הנפש הכמהה אל סוד ההוויה , הזמן הוא שער בו ניתן לעבור ולחולל דרכו את תיקונה והתפתחותה הרוחנית.

לכל חודש מחודשי השנה, יש אנרגיה ואור הייחודי לו וניתן להתחבר אליו דרך המגע עם השורש הרוחני של החודש, הלא הוא תחילתו, ראש החודש.

ראש החודש הוא בבחינת "עת רצון" להתחדשות ולתיקון פנימי, בו דרך החיבור לשורש ניתן להשפיע על "עץ החיים" כולו ולחולל שינוי בכל הרבדים של ההוייה והקיום הפרטי של האדם. 

בסדנה זו נבקש לעבור דרך הסוד והניגון המיוחד לכל חודש ולהתמקד בסוגייה רוחנית המאירה ומעירה את האנרגיה של החודש, בכוונה להבקיע את האור של התיקון הפנימי ואת האיכויות הנפשיות המבקשות להיבנות מתוכו.

הסדנה היא בדגש על עבודה רגשית, דרך לימוד אישי וחווייתי ובשילוב של תרגולים מדיטדיביים ועבודה קולית.

מאחר ובכל ראש חודש מתקיים סיום ההארה של החודש הקודם וגילוי של אור חדש, ישנה חשיבות רבה ברצף המפגשים, המציירים עבורנו מעין מפה אישית כוללת להתפתחות כוחות הנפש.

תוכנית הסדנא:

ראש חודש כסליו: "יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע" - מפגש עם החושך כבסיס לעבודה רוחנית. איכות נפשית- גבורה.

ראש חודש טבת: סוד המתקת הדין, איכות נפשית - חמלה.

ראש חודש שבט: "טבע הטוב להטיב"- כוח ההשפעה, איכות נפשית - דיוק.

ראש חודש אדר: כוחה של המודעות- כוח השמחה בתיקון המחשבה. איכות נפשית - חסד.

ראש חודש ניסן: בסוד השיח. איכות נפשית - תמימות.

ראש חודש אייר: "אני השם רופאך"- בסוד הריפוי. איכות נפשית - שפלות.

ראש חודש סיוון: קו האמצע (מתן תורה). איכות נפשית- בטחון.

ראש חודש תמוז: העצב ומעלת ההתבודדות. איכות נפשית - דבקות

ראש חודש אב: "סוף מעשה במחשבה תחילה" - על הכוונה. איכות נפשית - ראיית הנולד.

ראש חודש אלול: מעגל התיקון - השלמת ותחילת התיקון, איכות נפשית - אמת.

לפרטים נוספים והרשמה