מפגש היכרות עם הקורס כמים הפנים לפנים- אומנות המפגש הבובריאני

בהנחיית רות בן אשר ואילניה קור

 
מבוא לקורס השנתי למטפלים ״כמים הפנים לפנים - אומנות המפגש הבובריאני במרחב הטיפולי״