תמיד היא הייתה - המוסיקה.

בלילות ראשונים של הנפש עת עצמתי עיניים, בימים חיוורים - ממלאת בי חללים של תוגה.

הילדה שבי הוקירה אותה, הפנימה את סיפורה, את קסמה, את סודה שהפך לי במהרה לדיבר.

אומנם, בעתות של חיפוש קדחתני אחר הרחבת הדעת והתודעה, נדחקה היא לשולי זמן קצוב,

אבל תמיד מרחפת היא מתוך צללים נעים על הקיר הלבן,

מלחשת במסתרי החשיכה את תעודת חיי.

 

  • אמא אדמה אמא אדמה

    אמא אדמה