מרחב הטיפול הבובריאני- מושב בני עטרות(ליד יהוד)

 15 מפגשים שבועיים. ימי רביעי בערב, החל מ -  3.1.18

הדבר שהוא עיקר ונכבד אצל רופא הנפש זה חידוש לבו של איש, של לב שדלל. דבר זה אינו אלא בידו של מי שהשיג בטביעת עינו העמוקה של רופא את אחדותה הכמוסה והמסותמת של הנפש המתייסרת, ודבר זה אין אתה קונה לא בהתבוננות ולא בחקירה, אלא בעמידה של פנים אל פנים בלבד".

(מתוך: "אני ואתה" מרטין בובר)

בשדה הפסיכותרפיה המסורתי נהוג למקד את עקרון הריפוי בעולמו הסגור והסובייקטיבי של אדם- התגובות הפנימיות של היחיד לניסיונות חייו הסבילים והפעילים, העיבוד הנפשי המודע והלא מודע של האירועים הביוגראפיים, הדפוסים והמנגנונים שהתקבעו בעולם המחשבה, הרגש וההנהגה האישית.

עקרון הריפוי הבובריאני נשען על מרחב הזיקה שבין שניים- בין האני לאתה. מרחב הזיקה הינו מרחב ישותי ובראשיתי שבתוכו מתחולל דו שיח גורלי עם יסוד ה'אתה' – היסוד העצמותי והרוחני שבאדם. תנועה דיאלוגית זו הנמתחת במרחב בין כל שניים, קודמת ומכוננת את ממד ה'אני' ('האישיות') והינה מכרעת עבור התפתחותה התקינה של הנפש וגידולה הרוחני.

רופא הנפש, על פי גישה זו, נתבע להיכנס במישרין למציאות הביניים - לחלל הישותי שבין האני לאתה. עליו לעמוד בסער הנפש של המטופל, ללא תבניות של ידע, ללא בטחונות של מתודות, כשותף הפוגש פנים אל פנים את 'אחדותה הכמוסה והמסותמת של הנפש המתייסרת', ובכאוס הרוחש הוא מקשיב לדו שיח המתחולל עם נפש המטופל: לקריאות ה'אתה' המהבהבות לעברו, מקשיב ועונה. זהו סוד שיח. וזהו סוד הריפוי. ריפוי מתוך פגישה .

 

במהלך הקורס נלמד ונעמיק בנושאים הבאים:

  • מרחב הזיקה אני-אתה: בין אדם לאדם. בין אדם לעולם הטבע. בין אדם לעולם הרוח והישויות אשר בו.
  • לימוד ותרגול של 'דעת - לב'- המצב התודעתי המתרחש במרחב הזיקה, המאפשר חדירה לממד הרוחני השרוי בין השניים.
  • מודל הנפש הבובריאני והתווית מהלך ריפוי אישי לאורו.
  • תפיסת הטיפול הבובריאני: מסגרת הטיפול, גבולות הטיפול, מהלך\שלבי הטיפול.
  • דינאמיקה קבוצתית המושתת על מרחב השניים.

 

** מהלך הריפוי הבובריאני ילמד וייטמע בהדרגה מתוך עבודה פנימית ואישית ובמסגרת התהליכים הקבוצתיים. כל תלמיד בקורס זוכה לליווי והדרכה אישית מחוץ למסגרת הקורס, באמצעות תרגולים והתבוננויות הייחודיות לשפת הטיפול. 

הקורס פתוח לקהל הרחב ובתוכם לאנשי הטיפול המעוניינים לפגוש את הפילוסופיה הדיאלוגית של בובר, מתוך התנסות תודעתית וחוויתית.

הקורס יתקיים במרחב גלייה - מרחב להתפתחות אישית ובינאישית, במבנה טמפלרי ששופץ והמדויק לסוג העבודה הזו.

מהשעה 19:00 עד השעה 22:00 .

עלות הקורס- 3,500 ש"ח, ניתן לחלק לעד חמישה תשלומים.

 

 

 

לפרטים נוספים והרשמה