סדנת סוף שבוע  בהנחיית אילניה קור

"כדי שיהא שירותו של הפסיכותרפיסט מקיף צורך הכרה וצורך עזרה כאחד, הריהו חייב לשוות לנגדו את האשמה עצמה, בתורת משהו שיש לתפסו תפיסת ישות, שמקומו אינו בנפש, אלא במציאות."

(מתוך: "פני אדם"- אשמה ורגשות אשמה, מרדכי מרטין בובר) 

הנפש מקועקעת בהטבעות וברשמים של הווית אשמה. האשמה היא קו יסוד במרקם הנפש. הארתו, מתוך החדירה הממשית למקורותיה, מבקיעה את הנתיב האישי לתיקון ולריפוי עמידתו של האדם בעולם, ולהשלמת קומתו הרוחנית.

במרחב הפנימי, המפגש עם האשמה מתמצה לרוב בחוויית רגשות אשמה שאינם אלא סחרור עצמי חוזר ונשנה, החסר באופן מהותי את תנועת החריגה היוצאת מגבולות ה"אני" לעבר האשמה העומדת בין אדם לבין אלוהיו, הבריאה, הבריות והזולת.

המרפא העמוק לאשמה אינו מצוי בעולמו הפנימי של הפרט ובצמצומה של תנועת המודעות העצמית, אלא בתנועה גורלית של הנפש החודרת לעומק האשמה הישותית הניצבת במרחב ביניים שבתווך בין "האני" ל"אתה", זה נדרשים כפרה ותיקון.

בתנועה נפשית - ישותית זו יש בכדי לשנות את פנימיות האדם מן היסוד ולהאיר את דרכו הייחודית בעולם ואת מהותו כאחראי לזולתו.

 סדנה ייחודית זו נבנתה מתוך השראה ודיאלוג מעמיק עם הגותו של מרדכי מרטין בובר ובמסגרת השאיפה לייצר שפה ופרקטיקה טיפולית מהגותו הפילוסופית.

זוהי סדנה חווייתית ואישית המשלבת הכרות ראשונית עם מודל הנפש הבובריאני. 

לפרטים נוספים והרשמה