התוכנית "רבות הדרכים" שהקלטתי ברדיו מהות החיים

מציגה בקצרה את התפיסה הדיאלוגית של הפילוסוף מרטין בובר ואת הגישה הטיפולית שפיתחתי מתוכה.

ראיין אותי איש שיח אמיתי - אסי זיגדון. היה מפגש בין שניים. כדאי להקשיב.

להאזנה לתכנית