על הטיפול הזוגי בדעת-לב

לפי הפילוסוף מרטין בובר, שורשיה של האהבה לא נטועים באני הנפרד ובעולמו הרגשי והסובייקטיבי, אלא ב"מרחב הביניים" המטאפיזי שבין האני לאתה. במאמר זה מוצג תיאור מהלך של טיפול זוגי המתבסס על תפיסת האהבה של בובר ועל הפילוסופיה הדיאלוגית שלו. המתודה והכלים של הטיפול הזוגי בגישה ייחודית זאת מובהרים באמצעות שלושה תיאורי מקרה, המציגים את הניסיון הזוגי למצוא את "חוט הכמיהה" השוזר את השניים במשכן האהבה המטאפיזית. 


על הטיפול הזוגי בגישת דעת-לב (טיפול בובריאני) (hebpsy.net)