"האהבה אחת היא. הרגשות הם לי בבחינת "שלי" ואילו האהבה מתרחשת. הרגשות שוכנות בלב האדם, ואילו האדם שוכן באהבתו. אין זו השאלה –מליצה, אלא מציאות. אין האהבה דבקה באני, עד שהאתה יהא "תוכנה" בלבד, עניינה בלבד. היא שרויה בין האני ובין האתה. מי שאינו יודע זאת, מי שאינו יודע זאת בישותו, אינו יודע אהבה מה היא."

(מתוך: "אני ואתה", מרטין בובר)

על מנת ששניים יוכלו להתקיים זה לצד זו באופן התומך בצמיחתם ואהבתם, עליהם להיפתח למרחב הרוחני המשתרע בניהם. זהו מרחב דיאלוגי, המורכב מקריאה ומענה. הקריאה היא איתות מעומקו הרוחני של כל אחד מבני הזוג המבקשת מענה מהאחר. מתוך הקריאה והמענה נוצר שיח עמוק ואינטימי וחווית יסוד הכרחית לפיה יש מקום לשניים להתקיים באחרותם ונבדלותם זה מזו.

הטיפול הזוגי נשען על חווית הקשב העמוק ועל היכולת הרוחנית לחרוג ממרכז העצמי ולהקיף את האחר: להנכיח את הקריאה המאותתת מכל צד ולהיענות. באופן הזה, נוצר חוזה דיאלוגי חדש ובר קיימא ומבנה זוגי התואם את הגרעין הרוחני הפועם בין כל שניים. 

לפרטים נספים ותיאום פגישה