ווידאו 3.

בווידאו זה מספרת אילניה קור  על המצב התודעתי של "ההסתכלות" ,שתרגולו פותח את ההכרה אל קיומה המרחבי ומהווה הקדמה והכנה למצב התודעתי של זיקת אני-אתה (דעת-לב).

 
אילניה קור- על מדרגת ההסתכלות בעבודת הנפש של דעת-לב