ווידאו 4

בווידאו זה, מספרת אילניה קור על קומת הנפש המתפתחת מתוך עבודת הנפש הייחודית של דעת-לב. 

 
אילניה קור- קומת הרוח בדעת-לב